Generalități

Pagina iasig.md, în continuare iasig.md este deținut și administrat de IASIG ONLINE S.R.L, cod fiscal 1021600002204. iasig.md reprezintă o platformă electronică unde sunt amplasate ofertele vânzătorilor parteneri de comerț a produselor de asigurare. iasig.md nu are obligația legală de a controla informațiile oferite de vânzătorii parteneri, disponibile pe site, din acest motiv insistăm să luați cunoștință cu condițiile de asigurare de la fiecare vânzător partener ce sunt plasate.

Folosirea paginii și protejarea informației

Pagina iasig.md poate fi folosită doar de persoanele care dețin capacitate deplină de exercițiu, respectiv își exercită drepturile și își asumă obligațiile în mod direct, îndeplinind personal acte juridice.

Folosirea paginii de internet este posibilă dacă în browser-ul de internet al Utilizatorului este activat serviciul javascript și se utilizează cookies pentru o comunicare „inteligentă” cu serverele iasig.md. Pagina de internet este protejată cu ajutorul conectorii cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum și procesul de autorizare, dacă sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate TLS-criptare 256 biți. IASIG ONLINE S.R.L depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor trimise. Utilizatorul are posibilitatea de a refuza serviciul comandat în orice moment înainte de intrarea în vigoare a contractului de asigurare.

Aplicarea și acceptarea termenilor

1. Pagina iasig.md prezintă ofertele vânzătorilor parteneri a produselor de asigurare.

2. Pagina, serviciile şi conținutul iasig.md vă sunt oferite condiționat prin acceptarea Dvs fără nici o modificare a condițiilor din prezentul contract. Dacă nu acceptați termenii şi condițiile stipulate în acest document, nu folosiți site-ul iasig.md şi serviciile oferite prin intermediul lui.

Descrierea serviciilor

1. iasig.md oferă utilizatorilor acces la o bază de date care conține oferte de prețuri la produsele de asigurare, oferă posibilitatea de a studia condițiile de asigurare a vânzătorilor parteneri. iasig.md acționează ca un factor pasiv în distribuția online a produselor de asigurare şi publicarea informațiilor furnizate de către vânzătorii parteneri şi nu are obligația de a verifica în avans materialul publicat de către vânzătorii parteneri,

2. iasig.md nu are obligația legală de a controla informațiile oferite de vânzătorii parteneri, disponibile pe site.

Încheierea contractului de asigurare prin intermediul platformei iasig.md se va efectua în baza următoarelor:

• Prezentului document „Termeni și condiții”,

• Cererii de ofertă a Utilizatorului,

• Ofertelor comunicate Utilizatorului, de către vânzătorii parteneri ai iasig.md.

• Condițiilor de asigurare ai vânzătorilor parteneri.

• După analizarea informațiilor conținute în prezentul document și optarea pentru un anumit produs de asigurare, utilizatorul are obligația de a analiza cu atenție și în totalitate cuprinsul condițiilor de asigurare:

• Utilizatorul va completa (prin introducerea datelor) formularul pentru Cererea de ofertă prin alegerea opțiunii „Comanda”. În baza informațiilor oferite de Utilizator, sistemul informatic efectuează calculul primei de asigurare.

• Prima de asigurare calculată prin intermediul calculatorului de asigurare de către utilizator, va fi verificată și confirmată de către persoana autorizata a vânzătorului partener iasig.md în decursul programului de lucru. Prima poate varia în dependență de corectitudinea datelor introduse de utilizator și de cursul valutar (pentru produsele a căror primă este calculată în valută).

• Dacă Utilizatorul este de acord cu valoarea primei de asigurare calculată de sistemul informatic, va avea acces la etapele ulterioare. Prin introducerea datelor necesare obținerii ofertei, Utilizatorul confirmă implicit următoarele:

• este de acord cu termenii și condițiile conținute în prezentul document.

• a luat cunoștință și este de acord cu condițiile de asigurare generale și specifice aferente tipului de asigurare ales.

• datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul introducerii datelor; utilizatorul trebuie să se asigure că datele introduse sunt corecte, având posibilitatea de a le modifica dacă observă erori.

• își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Utilizatorul își poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale pentru a fi folosite în activități de marketing. Această declarație este obligatorie pentru încheierea contractului de asigurare.

Sistemul informatic analizează Cererea utilizatorului și va salva automat oferta de asigurare, ce include date detaliate despre contractul de asigurare precum și informații privind valoarea și modalitățile de plată a primei de asigurare.

În cazul în care utilizatorul este de acord cu oferta companiei de asigurare sau a brokerului de asigurare, va alege modalitatea de plată a primei de asigurare. Prima de asigurare este achitată direct în contul companiei de asigurare sau a mandatarului acesteia.

Atragem suplimentar atenția asupra importanței corectitudinii datelor de contact ale utilizatorului, dacă prima de asigurare a fost achitată online. Responsabilitatea introducerii datelor de contact precum: număr de telefon, email, observații la comandă, aparține în totalitate utilizatorului site-ului.

Încheierea contractului de asigurare electronic are loc la momentul intrării în contul bancar indicat, a primei de asigurare sau a primei rate, ori în momentul confirmării plății (pentru plata online). Cadrul normativ-juridic al poliței de asigurare emisă on-line (prin intermediul mijloacelor electronice la distanță) este identic asigurării medicale clasice, constituie legislația în vigoare a Republicii Moldova cu privire la sistemul asigurărilor (Legea nr. 92 cu privire la asigurări, LEGE Nr. 106 din 21-04-2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule), Codul Civil și condițiile de asigurare generale și specifice aferente tipului de asigurare ales. De asemenea, regimul online al acestui produs este reglementat de legea Nr. 284 din 22-07-2004 privind serviciile societății informaționale, după puterea juridică, contractul electronic se echivalează cu contractul întocmit în formă scrisă, semnat de părți și autentificat cu ştampilele părților. Polița de asigurare va intra în vigoare la data stabilită prin contract, dar nu mai devreme de data achitării primei de asigurare/ ratei 1 de prima și încasarea primei în contul companiei de asigurare.

Polițele de asigurare emise prin mijloace electronice:

Medicală de calatorie, Ipoteca, Medicala facultativa pentru nerezidenti - electronică

• este accesibilă Asiguratului numai în versiune electronică

• După achitarea comenzii, timp de 3 minute polița este înregistrată.

• În cazul în care după efectuarea cu succes a plății, polița nu a fost recepționată pe adresa de e-mail indicată sau la numarul de telefon indicat, utilizatorul trebuie să acceseze link-ul comenzii şi să descarce polița. Dacă nu ați reușit, vă rugăm să contactați prin email la [email protected].

• Verificarea valabilității poliței de asigurare poate fi efectuata exclusiv pe pagina comenzii in baza numarului de comanda. Polița de asigurare emisă on-line (prin intermediul mijloacelor electronice la distanță) intră sub incidența reglementărilor legale speciale în vigoare privind comercializarea prin mijloace electronice iar semnarea acesteia de către Asigurat/Contractant nu este necesară. iAsig remite Clientului contractul și polița de asigurare, ultima fiind semnată de vânzătorul partener. Clientul poate solicita de la iAsig contractul de asigurare cu semnătura olografă a vânzătorului partener și cu ștampila umedă aplicată. În acest caz, clientul va trebuie să se prezinte la adresa Chişinău, str. Albisoara 42, et.2, luni-vineri intre 09:00-17:00.

Produsele RCA și Carte Verde emise prin mijloace electronice

• După achitarea produsului, cererea va fi procesată automat. Clientul va primi un mesaj prin email si/sau sms cu link spre polița de asigurare pentru a putea fi descarcată.

• Verificarea valabilității poliței de asigurare poate fi efectuată pe site-ul oficial al BNM https://rca.bnm.md/.

Declarație pe propria răspundere.

Clientul declară pe propria răspundere că, la data încheierii contractului de asigurare, nu a avut loc niciun eveniment care să fi cauzat daune și că nu există nicio daună în curs de soluționare. Clientul confirmă că toate daunele, incidentele sau evenimentele ce ar putea genera o cerere de despăgubire au fost dezvăluite companiei de asigurare și că prezentul contract de asigurare va acoperi exclusiv daunele și incidentele viitoare, care se vor produce după data si ora încheierii acestuia. În consecință, orice daune preexistente sau în curs de soluționare la momentul încheierii prezentului contract de asigurare nu vor fi acoperite.

Prin acceptarea termenilor si condițiilor iasig.md, clientul recunoaște și acceptă că orice tentativă de a obține despăgubiri pentru daune preexistente sau necomunicate anterior reprezintă o încălcare a termenilor și condițiilor iasig.md, contractului de asigurare, având ca rezultat eventuale acțiuni legale împotriva sa.

Rezelierea contractului de asigurare.

Rezilierea poate fi efectuată doar până la intrarea în vigoare a contractului, în caz contrar, rezilierea poate avea loc doar la sediul central al companiei de asigurare şi doar în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Protecția datelor cu caracter personal.

• Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legale din Republica Moldova.

• În conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, IASIG ONLINE S.R.L are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale care îi sunt furnizate și ne obligăm să păstrăm confidențialitatea datelor persoanelor furnizate prin intermediul site-ului iasig.md, aplicații de mesagerie instantă, telefon, așa cum prevăd dispozițiile legislației cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

Reclamație.

Vă rugăm să ne adresați orice nemulțumire în legătură cu funcționarea acestui site, apelând la numărul de telefon +373 69481195 sau adresându-vă în scris la adresa de email [email protected] sau la adresa oficiului din mun. Chişinău, str. Albisoara 42, et.2.

Dreptul la proprietate intelectuală.

Dreptul de autor pentru informațiile și materialele incluse în acest site sunt proprietatea IASIG ONLINE S.R.L. Este interzisă folosirea de către terți a informațiilor conținute în acest site fără a avea acordul prealabil al companiei IASIG ONLINE S.R.L.

Exonerarea de răspundere.

iasig.md nu poartă răspundere pentru prejudiciile, conflictele/disputele dintre utilizatorii site-ului și vânzătorii parteneri. În cazul în care utilizatorul a introdus datele eronat, pentru modificarea/corectarea lor, este necesar ca utilizatorul să se apropie la sediul iasig.md și să solicite înlăturarea erorilor. Persoana autorizata a vânzătorului partener va efectua modificările necesare, dacă aceasta este posibil și dacă eroarea nu intră în contradicție cu condițiile punctului „Rezilierea contractului de asigurare”. iasig.md nu va livra suplimentar polița de asigurare dacă eroarea a fost produsă de utilizatorul site-ului.

Modificarea informației din prezentul document

Prin utilizarea site-ului, indicați că acceptați și respectați “Termenii şi condițiile“ noastre. iasig.md poate revizui acest document periodic, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a citi “Termenii şi condițiile”, deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului iasig.md presupune acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.