Asigurare RCA online
1. Asigurat
2. Confirmare

Întrebări frecvente

Acoperire

Asigurarea RCA este o asigurare de răspundere civilă auto valabilă pe teritoriul Republicii Moldova. Obiectul asigurării constă în acordarea despăgubirii de asigurare pentru daune cauzate în rezultatul accidentelor de autovehicul produse pe teritoriul Republicii Moldova. Riscurile asigurate includ prejudiciile suferite de terţe persoane, precum vătămarea corporală sau decesul, avarierea sau distrugerea bunurilor.

Limitele maxime de despăgubire pentru daunele produse de autovehicule sunt:

  • Până la 𝟭𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 pentru avarieri sau distrugeri de bunuri (comparativ cu un milion de lei în prezent);
  • Până la 𝟭𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 𝟱𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident rutier (comparativ cu un milion de lei în prezent);
  • Până la 𝟭𝟱 𝟬𝟬𝟬 𝗹𝗲𝗶 pentru daune revendicate în baza procedurii de constatare amiabilă a accidentului;
  • Până la 𝟱 𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 pentru prejudiciile morale (doar ca urmare a dizabilității sau a decesului) pentru o persoană vătămată, dar nu mai mult de 𝟭𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼, indiferent de numărul persoanelor vătămate.

Limite maxime de despăgubire se aplică pentru fiecare accident în parte, indiferent de numărul de autovehicule implicate în accident.

Cost

Costul asigurării de răspundere civilă auto (RCA) în Republica Moldova variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv de: tipul autovehiculului, capacitatea cilindrică/electric, statutul persoanei asigurate (juridică/fizică), domiciliu persoanei asigurate, istoricul de conducere a persoanei asigurate (Bonus/Malus), modul de utilizare a vehicului.

Pentru o obține un preț exact, completați formularul de mai sus.

Acțiuni în caz de dauna

  • În cazul unor pagube minore (estimate pana la 15 000 MDL), puteți opta pentru o constatare amiabilă, constatarea amiabilă este o opțiune simplă și poate fi efectuată doar când 2 (două) vehicule sunt implicate în accident și ambele au documentele valide (asigurare RCA, raport de revizie tehnica).
  • În cazul în care ați optat pentru constatarea amiabilă, completați împreună cu celălalt conducator al vehiculului și faceți-vă fiecare o copie. Formularul de constatare îl puteți descărca aici.
  • În cazul în care nu este posibilă o constatare amiabilă, solicitați întocmirea unui raport de poliție și obțineți o copie a acestuia.
  • Notificați imediat compania dvs. de asigurare și furnizați-le toate informațiile și documentele necesare pentru a începe procesul de daună.
  • Verificați și documentați toate pagubele și faceți fotografii ale acestora, dacă este posibil.

Excluderi

Nu sunt acoperite de contractul de asigurare prejudicii aduse proprietății persoanelor asigurate de răspundere civilă auto, în cazul în care aceste prejudicii sunt cauzate de un autovehicul aflat în posesia acestora, partea de prejudiciu care depășește limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare prevăzute de lege, pagube cauzate de pierderea sau distrugerea hârtiilor de valoare, bani, pietre prețioase, obiecte din metale prețioase și proprietăți intelectuale, pagubele produse la locul de muncă prin intermediul utilajelor sau instalațiilor montate pe autovehicul, accidentele care au loc în timpul încărcării și descărcării mărfurilor, poluarea mediului, accidentele produse în timpul întrecerilor și antrenamentelor sportive, pagubele produse în situații în care răspunderea asigurătorului nu a început sau s-a încheiat, precum și despăgubiri pentru pagube morale.

Prelungire

Pentru a prelungi asigurarea auto RCA în Moldova, este suficient să completați formularul de mai sus, alegeți perioada asigurată, efectuați plata și primiți polița pe email. Este important să solicitați prelungirea asigurării înainte de data expirării contractului actual, altfel veți fi expus riscului de a circula fără asigurare valabilă.