Asigurare Carte Verde online
1. Asigurat
2. Confirmare
Zona de deplasare

Întrebări frecvente

Acoperire

Cartea Verde este o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă. Obiectul asigurării constă în acordarea despăgubirii de asigurare pentru daune cauzate în rezultatul accidentelor de autovehicul produse în afara țarii de catre vehicule înmatricualate în Republica Moldova. Riscurile asigurate includ prejudiciile suferite de terţe persoane, precum vătămarea corporală sau decesul, avarierea sau distrugerea bunurilor.

Suma asigurată se stabileşte de către Birourile Naţionale ale Asigurătorilor de Autovehicule din ţările unde s-a produs accidentul, în conformitate cu legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto în vigoare la momentul accidentului.

Teritorii de valabilitate

Sistemul de Carte Verde cuprinde în prezent 46 de țări reprezentate de birouri naționale de asigurări, categorizate în 2 zone:

  • Zona 1: Ucraina
  • Zona 3: Toate țările membre (Austria, Albania, Andorra, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Bosnia și Herzegovina, Elveția, Cipru, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Spania, Estonia, Franța, Finlanda, Liechtenstein, Grecia, Ungaria, Croația, Italia, Iran, Irlanda, Islanda, Luxemburg, Lituania, Letonia, Malta, Maroc, Macedonia de Nord, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Portugalia, Polonia, România, Suedia, Slovacia, Slovenia, Serbia, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit)

Cost

Prima de asigurare este reglementată de catre BNM și este stabilită în EUR, plata se efectuează în lei la cursul BNM în ziua plății. Prețul poliței de asigurare carte verde variază în funcție de categoria vehiculului și destinație conform tabelului de mai jos. Pentru remorcă se emite o carte verde separată, iar prețul acesteia este de 10% din valoarea calculată pentru vehiculul care tractează remorca.

/
15 zile35.91102.6061.56153.9071.82
1 lună71.82205.20123.12307.80143.64
2 luni107.73307.80184.68461.70215.46
3 luni143.64410.40246.24615.60287.28
4 luni179.55513.00307.80769.50359.10
5 luni215.46615.60369.36923.40430.92
6 luni251.37718.20430.921077.30502.74
7 luni287.28820.80492.481231.20574.56
8 luni305.24872.10523.261308.15610.47
9 luni323.19923.40554.041385.10646.38
10 luni359.101026.00615.601539.00718.20
11 luni359.101026.00615.601539.00718.20
12 luni359.101026.00615.601539.00718.20

Eligibilitate

Companiile de asigurare din Republica Moldova, încheie contracte de asigurare Carte Verde exclusiv pentru autovehicule înmatriculate în Republica Moldova. Pentru a putea încheia contractul este necesar să dețineți certificatul de înmatriculare permanent.

Acțiuni în caz de daună

Evaluarea pagubelor şi plata despăgubirilor pentru asigurarea de răspundere civilă auto externă se fac de către Birourile Naţionale Carte Verde sau corespondenţii lor, conform legislaţiei în vigoare şi procedurilor stabilite. În cazul în care Birourile Naţionale nu pot plăti despăgubirile decât prin intermediul unui proces judiciar, Asigurătorul va oferi instrucţiuni asiguratului şi va plăti daunele prevăzute de hotărârea judecătorească. Rambursarea despăgubirilor şi cheltuielilor plătite terţelor păgubite se face de către Asigurător în valuta solicitată.

Reziliere

Modificarea contractului poate fi efectuată în orice moment în interiorul perioadei de valabilitate sau până la intrarea în vigoare și trebuie să fie în formă scrisă în dependeță de *perioada asigurată. Contractul de asigurare poate fi reziliat de către părți prin acord scris sau hotărârea instanței. Rezilierea contractului presupune încetarea protecției și restituirea primelor de asigurare, cu excepția cazurilor în care asigurătorul a efectuat deja plăți de despăgubire sau a primit un aviz de accident.

*În cazul polițelor emise pentru o perioadă scurtă de timp, cum ar fi 15 zile sau 1 lună, daca polița a intrat in vigoare nu se acordă rambursări parțiale sau integrale ale primei de asigurare.

**În cazul oricărui contract care poate fi reziliat, asigurătorul poate reține un comision de gestiune de 20% din suma calculată spre rambursare.