Conditii de asigurare benevola de sanatate

Condiţii de asigurare de sănătate pentru călătorii în străinătate

Societatea de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A., IDNO 1002600005819, în persoana Directorului general Domnul Teodor Ungureanu, numită în continuare „Asigurător” pe de o parte şi Contractantul asigurării, numit în continuare „Contractant”, indicat în polița de asigurare pe de altă parte, în conformitate cu legislația în vigoare şi Condiţiile de asigurare a cheltuielilor de tratament medical în perioada aflării temporare peste hotare ale S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. (în continuare - Condiţii de asigurare) au încheiat prezentul Contract în favoarea persoanelor indicate în poliţa de asigurare (Asigurați):

OBIECTUL ASIGURĂRII. RISCURILE ASIGURATE

 • 1. Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu viaţa şi sănătatea acestuia, ce țin de compensarea cheltuielilor neprevăzute și necesare, legate de prestarea în beneficiul Asiguratului a serviciilor medicale și a celor aferente, la producerea cazului asigurat ca urmare a unei îmbolnăviri subite sau vătămări corporale (traumatisme) din accident și/sau decesul în urma acestor evenimente, cu condiția că riscurile au survenit și cheltuielile au fost suportate în afara hotarelor Republicii Moldova în perioada de valabilitate a contractului de asigurare. Riscul asigurat este unul sau mai multe evenimente viitoare, posibile, dar incerte, la care sunt expuse viața sau sănătatea Asiguratului, produse în afara Republicii Moldova în perioada de valabilitate a contractului de asigurare. Drept caz asigurat este producerea riscului asigurat care naște obligația Asigurătorului să plătească îndemnizația de asigurare.
 • 2. În prezentul Contract, sunt asigurate următoarele riscuri, cu excepția evenimentelor stipulate în p.8:
  • 2.1. Riscuri de bază – îmbolnăvire subită, vătămări corporale (traumatisme) din accident, care pune în pericol viaţa Asiguratului şi necesită acordarea asistenţei medicale de urgenţă, precum și decesul Asiguratului produs din accident sau ca urmare a unei îmbolnăviri subite.
  • 2.2. Riscuri auxiliare, cu condiția contractării acestora, sunt:
   • 2.2.1. Asistență medicală stomatologică – ”Risc Stomatologie”;
   • 2.2.2. Îmbolnăvire subită cu infecția virală Sars-Cov-2 (COVID-19) – ”Risc COVID-19”.

RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI. EXCLUDERI DIN PROTECȚIA DE ASIGURARE

 • 3. În cazul maladiei subite sau traumatismelor, Asigurătorul compensează, în limita sumei asigurate stabilită în polița de asigurare cu aplicarea prevederilor pct. 9 și 10 al prezentului Contract, cheltuielile aferente asistenţei medicale de urgenţă care include: transportarea bolnavului cu ambulanţa sau cu un alt mijloc de transport la cea mai apropiată instituție medicală; examinarea medicală necesară pentru stabilirea sau confirmarea diagnosticului; tratamentul ambulatoriu; dispozitive de fixare; medicamente şi materiale de pansament prescrise de medic, cu excepția protezelor; investigațiile diagnostice și de laborator recomandate; tratamentul în condiții de staţionar în instituții medicale autorizate până când starea sănătății Asiguratului permite întoarcerea acestuia în Republica Moldova; intervenţiile chirurgicale de urgență coordonate cu Asigurătorul, dacă aceste intervenții nu pot fi amânate până la întoarcerea Asiguratului în Republica Moldova.
 • 4. Pe lângă cheltuielile indicate la pct.3, Asigurătorul compensează și cheltuielile pentru transportarea Asiguratului din ţara aflării temporare într-o instituție medicală din Republica Moldova sau la domiciliul Asiguratului, după caz, efectuată în condiții speciale, dacă aceasta este recomandată din punct de vedere medical, dar nu şi cheltuielile pentru alte persoane însoțitoare (rude, persoane terțe). În fiecare caz concret, decizia privind organizarea transportării Asiguratului, inclusiv în calitate de pasager obișnuit, este luată în comun de către Asigurător, Compania de asistenţă şi instituția medicală unde se află Asiguratul.
 • 5. În caz de deces al Asiguratului în urma maladiei subite sau a unui accident, sunt compensate în limita stabilită de prezentul Contract, cheltuielile necesare pentru repatrierea corpului neînsufleţit al acestuia până la cel mai apropiat aeroport internațional al țării domiciliu permanent, confirmate documentar și coordonate cu Asigurătorul sau Companie de asistență, inclusiv serviciile pentru morgă, sicriu care trebuie să corespundă cerințelor transportărilor internaționale, servicii de transport, obținerea autorizației de repatriere, servicii de incinerare, alte cheltuieli aferente, după caz.
 • 6. La contractarea riscului auxiliar ”Riscul Stomatologie”, Asigurătorul compensează în limita răspunderii stabilită 150 EUR pentru acoperirea cheltuielilor de asistență medicală stomatologică urgentă (cheltuieli de examinare, tratamentul și costul medicamentelor pentru calmarea durerii în cazul inflamației acute a dinților și a țesuturilor înconjurătoare).
 • 7. La contractarea riscului auxiliar ”Risc COVID-19”, Asigurătorul compensează în limita răspunderii stabilită la pct.10.1) daunele cauzate în urma survenirii riscului îmbolnăvirii subite cu infecția virală Sars-Cov-2 (COVID-19) după cum urmează:
  • 7.1) cheltuielile aferente efectuării testului infectării cu Sars-Cov-2 (COVID-19) (nu mai mult de 2 ori), în cazul apariției simptomelor specifice virusului Sars-Cov-2 (COVID-19) și doar în urma prescripției medicului curant;
  • 7.2) cheltuielile pentru tratamentul medical ambulatoriu pe o perioadă de maxim 5 zile și/sau aflarea în staționar pe o perioadă de maxim 5 zile, inclusiv în secția de terapie intensivă, din data confirmării diagnosticului Sars-Cov-2 (COVID-19) în baza testului efectuat.
 • 8. Nu sunt recunoscute drept cazuri asigurate evenimentele prevăzute în Articolul ”Excepții” din Condițiile de asigurare. Asigurătorul este exonerat de plata indemnizației de asigurare pentru cheltuielile ce țin de:
  • 8.1. tratamentul unor afecțiuni preexistente, maladii cronice şi urmările acestora care au existat şi au fost cunoscute sau necunoscute (tratate sau netratate) de către Asigurat la momentul încheierii contractului de asigurare, precum şi consecinţele accidentelor care s-au produs până la plecarea Asiguratului din ţara domiciliului permanent (cu excepția cazurilor când asistența medicală de urgență este necesară pentru salvarea vieții Asiguratului).
  • 8.2. transportarea medicală și/sau repatrierea corpului neînsuflețit al Asiguratului în caz de deces din cauza maladiilor cronice și/sau complicațiilor acestora;
  • 8.3. tratamentul traumatismelor suportate sub influența alcoolului, substanțelor narcotice, toxice, precum și consecințele intoxicațiilor similare, inclusiv și folosirea produselor farmaceutice, dacă aceste substanțe nu au fost recomandate de medic;
  • 8.4. tratamentul tulburărilor şi maladiilor psihice, neurologice și agravarea lor, tratamentul psihoterapeutic, tratarea tulburărilor mentale; patologiile congenitale și ereditare, tratarea accidentelor vasculare cerebrale cronice, tratamentul anevrismelor vasculare și malformațiilor, tumorilor creierului și măduvei spinale, epilepsiei și schizofreniei asociate cu convulsii; tratarea sclerozei multiple, tulburărilor de vorbire și altele;
  • 8.5. tratamentul pentru infertilitate, inseminarea artificială, sterilizarea, evidența și monitorizarea sarcinii și complicațiilor acesteia indiferent de termen; nașterea copilului, inclusiv prematură și prin operația cezariană; întreruperea sarcinii, chiuretaj, precum și urmările acestora, cu excepția sarcinii extrauterine sau întreruperii sarcinii în urma accidentului când avortul a fost inevitabil sau a cazurilor când întreruperea sarcinii este necesară pentru salvarea vieții Asiguratului;
  • 8.6. diagnosticarea și tratarea maladiilor infecţioase (cu excepție IRVA, gripei și enterovirusului), tratamentul îmbolnăvirilor cu coronavirus, dacă acest risc auxiliar nu a fost contractat; tratamentul maladiilor infecțioase în țările la traversarea frontierii cărora sunt necesare vaccinări obligatorii:
  • 8.7. diagnosticarea și tratarea maladiilor oncologice, inclusiv primar depistate, tratament chimio/radio-terapeutic; diagnosticarea și tratarea următoarelor maladii: insuficiența renală cronică, insuficiență hepatică, ciroza hepatică, diabet zaharat și alte boli ale sistemului endocrin, maladii autoimune, boli de piele (psoriazis, neurodermită, exeme, etc.), micoze, maladii parazitare, maladii ginecologice și urologice, maladii ale aparatului locomotor;
  • 8.8. tratamentul maladiilor cardiovasculare care necesită aplicarea chirurgiei cardiace (angiografie coronariană, angioplastie coronariană, bypass coronarian, instalarea stentelor, implantarea stimulatorului cardiac, etc), cu excepția tratamentului infarctului miocardic acut, prevăzut în baza protocolului internațional pentru salvarea vieţii, în limita sumei de 2.000 (Două mii) EUR;
  • 8.9. intervenții chirurgicale de îndepărtare și zdrobire a pietrelor de orice localizare în tractul urinar, rinichi, vezica biliară; tratamentul tulburărilor auditive (prezența dopurilor de sulf, complicațiilor datorate hipotermiei, acțiunii sunetului, ultrasunetului);
  • 8.10. tratamentul stomatologic conservativ, protezarea dentară, inclusiv ortopedia facială, implanturile dentare, tratamente de ortodonție, maladii parodontale și de profilaxie, măsuri de conservare şi cosmetică, îndreptarea poziţiei dinţilor; intervenții chirurgicale de protezare cosmetică și plastică, operații ortopedice, proteze medicale de orice gen;
  • 8.11. cheltuielile pentru mijloace (accesorii) auxiliare (ochelari, lentilele de contact, aparate auditive, protezarea oculară, cărucior pentru invalizi, etc.); pagubele cauzate de incapacitatea temporară de muncă; cheltuieli pentru excursii, bronarea biletelor şi hotelului; cheltuielile pentru comodități și comfort suplimentar; compensarea pagubelor morale;
  • 8.12. tratamente de reabilitare, balneoclimaterice, precum şi pentru măsurile curative sau de alt ordin: examinări medicale generale, examinări de profilaxie, atestări medicale şi certificate, care nu au fost solicitate de Asigurător; vaccinări de protecţie sau profilaxie, cu excepția vaccinării profilactice prescrise de medic dacă se suspectează o posibilă infectare cu rabie sau tetanos; investigații, medicamente și alte servicii, care nu sunt legate de îmbolnăvire acută sau vătămare corporală în urma unui accident; medicamente, care sunt folosite de Asigurat în scop profilactic;
  • 8.13. tratamente care nu sunt recunoscute din punct de vedere științific sau efectuate de către persoane fără autorizațiile respective; tratament homeopatic sau de medicină alternativă; tratament fizioterapiutic, hidroterapie și helioterapie; tratamentul sau îngrijirile efectuate Asiguratului de către rude;
  • 8.14. tratamentul Asiguratului pentru îngrijire fără necesitatea acordării asistenţei medicale urgente sau dacă acest tratament prezintă scopul călătoriei Asiguratului peste hotare; tratarea complicațiilor apărute după tratamentul planificat efectuat de către Asigurat în străinătate (chirurgical sau conservativ); tratamentul care depășește asistența medicală necesară și/sau nu este confirmat prin documente autorizate sau extrase medicale respective și facturi ce confirmă achitarea serviciilor; tratamentul efectuat în ţara cu domiciliul permanent, cu excepția persoanelor cu dublă cetățenie;
  • 8.15. diagnosticarea și/sau tratamentul maladiilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV, SIDA și consecințele acestora; tratamentul narcomaniei și alcoolismului;
  • 8.16. tratarea traumelor și consecințelor acestora primite în perioada desfășurării activității legate de muncă (legală sau ilegală), dacă acest risc nu a fost declarat în cererea de asigurare și nu a fost achitată prima de asigurare prevăzută pentru contractul de muncă; tratamentul traumelor produse prin nerespectarea de către Asigurat a normelor de protecție a muncii;
  • 8.17. tratarea traumelor și consecințelor acestora survenite în perioada practicării de către Asigurat a unor activități distractive (banana de apă, scuter de apă, parașută de apă, schiuri acvatice și altele), a genurilor de sport cu nivelul sporit de risc în cadrul participării la concursuri sportive profesionale sau semi-profesionale, antrenamentelor oficiale pentru asemenea evenimente, dacă aceste riscuri nu au fost declarate în cererea de asigurare și nu a fost achitată prima de asigurare corespunzătoare;
  • 8.18. tratamentul traumelor și consecințelor acestora sau deces survenite ca rezultat al activităților care pun în pericol viața Asiguratului precum: sporturi acvatice-subacvatice, yachting, diving, vânătoare subacvatică, rafting, wind surfing, snowboarding, bobsleigh, speleologie, alpinism, sport aeronautic, parașutism, planorism, aeronautica, rodeo, competiții de arte marțiale, competiții cu utilizarea vehiculelor cu motor, conducerea de motociclete, motorete, scutere, dacă între părți nu există un Acord adițional special pentru acoperirea acestui risc;
  • 8.19. tratamentul complicațiilor legate de influenţa directă sau indirectă a razelor solare/ultraviolete (arsuri solare, insolație, alergii solare, dermatite alergice);
  • 8.20. cheltuielile apărute ca urmare a refuzului Asiguratului de a executa prescripțiile Companiei de asistență, ce se referă la modul organizării asistentei medicale; tratamentul ulterior și cheltuielile legate de revenirea ulterioară a Asiguratului în țara de domiciliu permanent în cazul când Asiguratul refuză să se întoarcă, dar în opinia medicului starea de sănătate permite efectuarea repatrierii medicale a acestuia;
  • 8.21. cheltuieli legate de evenimentul survenit până la începutul perioadei de asigurare sau în afara teritoriului de acțiune al contractului de asigurare, precum și cheltuielile efectuate după expirarea perioadei de asigurare și/sau revenirea Asiguratului pe teritoriul Republicii Moldova;
  • 8.22. cheltuielile legate de transportarea Asiguratului atunci când îmbolnăvirea sau vătămarea corporală în urma unui accident putea fi tratată local și nu împiedică continuarea călătoriei Asiguratului; măsuri de căutare a Asiguratului;
  • 8.23. tratamentul efectuat în perioada de valabilitate a contractului, în cazul asigurării cu program de „multiviza”, dacă Asiguratul nu poate confirma documentar survenirea cazului asigurat în perioadă de acoperire stabilită în poliță ca limita maximă de ședere peste hotare.
  • 8.24. tratamentul infecției de tip Sars-Cov-2 (COVID-19), în cazul nerespectării de către Asigurat a măsurilor de carantină și a altor măsuri legate de prevenirea și combaterea infecției cu virusul de tip Sars-Cov-2 (COVID-19) în țara de origine, precum și în țara aflării temporare; testul pentru Sars-Cov-2 (COVID-19) efectuat drept cerință obligatorie pentru a intra într-o anumită țară;
  • 8.25. cheltuielile aferente izolării Asiguratului din cauza îmbolnăvirii cu infecția Sars-Cov-2 (COVID-19);
  • 8.26. tratamentul ambulatoriu sau staționar, recomandat de medicul curant după încheierea asistenței medicale de urgență;
  • 8.27. cheltuielile legate de riscurile care nu sunt prevăzute în prezentul Contract de asigurare; cererile de despăgubire formulate în baza declarațiilor neconforme cu realitatea.

SUMA ŞI PRIMA DE ASIGURARE. TERITORIUL DE ACŢIUNE A POLIȚIEI

 • 9. Suma de asigurare reprezintă limita maximă de răspundere a Asigurătorului pe contract, indiferent de numărul cazurilor survenite în perioada de valabilitate a acestuia.
 • 10. Prin derogare de la pct.9 sunt stabilite următoarele limite maxime a răspunderii Asigurătorului:
  • 10.1. Pentru acoperirea cheltuielilor de asistență medicală pentru tratamentul cauzat de virusul Sars-Cov-2 (COVID-19) constituie 1.000 (Una mie) EUR pentru Ucraina și 2.000 (Două mii) EUR pentru alte țări;
  • 10.2. Pentru acoperirea cheltuielilor de transportare a corpului neînsufleţit al Asiguratului din străinătate până la cel mai apropiat aeroport internaţional (port, gară) al ţării domiciliului permanent cu acordul Asigurătorului constituie 3.000 (Trei mii) EURO. Limita maximă a compensării costurilor de repatriere a corpului neînsuflețit al Asiguratului organizat fără aprobarea Asigurătorului este de 1.000 EUR (Una mie), dacă decesul este recunoscut drept caz asigurat.
  • 10.3. Pentru acoperirea cheltuielilor de asistență medicală stomatologică urgentă, conform riscului auxiliar ”Riscul Stomatologie” constituie 150 (Una sută) EUR, o singură adresare pentru întreaga durată a contractului de asigurare.
  • 10.4. Pentru acoperirea cheltuielilor de asistență medicală urgentă în cazul în care viața și sănătatea Asiguratului ar fi pusă în pericol din cauza agravării unei maladii cronice, pentru care asistența medicală implică măsuri pentru salvarea vieții constituie 2.000 (Două mii) EUR.
 • 11. Prima de asigurare este indicată în poliţa de asigurare şi se achită integral la data încheierii contractului. Prima de asigurare se consideră achitată din momentul efectuării plății.
 • 12. Teritoriul de acţiune al asigurării se consideră ţara sau spațiul indicat în poliţa de asigurare.
 • 13. Contractul de asigurare intră în vigoare la data semnării acestuia de către Contractant și produce efecte juridice de la data și ora indicată în polița de asigurare, dar nu înainte de trecerea hotarelor Republicii Moldova și achitarea de către Contractant a primei de asigurare pentru întreaga perioadă de asigurare. Dacă contractul de asigurare prevede mai multe călătorii în străinătate ale Asiguratului, pe parcursul perioadei de asigurare, Asigurătorul poartă răspundere doar în limitele unui anumit număr de zile stabilit în polița de asigurare.

MODIFICAREA, REZOLUȚIUNEA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

 • 14. Modificarea prevederilor prezentului Contract are loc prin acordul comun scris al părţilor în interiorul termenului său de acțiune.
 • 15. Rezoluțiunea contractului de asigurare poate fi declarată din inițiativa oricărei părți, cu depunerea unei notificări scrise.
 • 16. În cazul rezoluțiunii contractului, Asigurătorul restituie prima de asigurare pentru perioada rămasă până la expirarea contractului, cu reținerea cheltuielilor de gestiune conform structurii taxei tarifare din suma ce urmează a fi restituită. Prima de asigurare nu se restituie dacă Asigurătorul până la rezoluțiune a achitat despăgubiri sau datorează indemnizații de asigurare.
 • 17. Contractul de asigurare încetează prin rezoluțiune sau în cazurile prevăzute din Condițiile de asigurare și de legislația în vigoare. Răspunderea Asigurătorului încetează la data expirării perioadei de asigurare sau întoarcerii Asiguratului în țara domiciliului permanent, cu excepția cazurilor cînd este imposibilă transportarea Asiguratului în țara domiciliului permanent din considerente medicale.

DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

18. Drepturile și obligațiile părților prezentului Сontract sunt cele specificate în Condițiile de asigurare, parte integrantă a prezentului Contract.

ACȚIUNILE ASIGURATULUI ÎN CAZUL PRODUCERII RISCULUI ASIGURAT

 • 19. La producerea riscului asigurat, Asiguratul acționează conform procedurii și este obligat:
  • 19.1. să se adreseze prompt către Compania de asistență la numărul de telefon indicat în polița de asigurare sau Ghidul Asiguratului, și să informeze operatorul despre producerea evenimentului asigurat, anterior adresării la instituția medicală, indicând datele din polița de asigurare; să răspundă la toate întrebările reprezentantului Companiei de asistență și să coordoneze toate acțiunile și cheltuielile cu acesta atunci când este solicitată asistență medicală; După adresare, Compania de asistență organizează și monitorizează acordarea asistenței medicale Asiguratului, servicii de transport și alte servicii aferente în conformitate cu Condițiile și contractul de asigurare;
  • 19.2. dacă până la consultarea medicului specialist sau până la spitalizarea Asiguratului, apelarea Companiei de asistență nu este posibilă, Asiguratul trebuie să apeleze aceasta la prima posibilitate și să prezinte reprezentanților instituției medicale polița de asigurare; În cazul dat Asiguratul se poate adresa de sine stătător la cea mai apropiată instituție medicală și dacă instituția medicală nu are relații contractuale cu Compania de asistență, Asiguratul este obligat să achite serviciile medicale beneficiate din cont propriu;
  • 19.3. să dea consimţământul pentru transportarea sa şi tratamentul ulterior în ţara domiciliului permanent, dacă în opinia medicului care efectuează tratamentul, transportarea Asiguratului este posibilă. Refuzul Asiguratului de a da acordul pentru transportarea medicală (în cazul existenței indicației medicului curant) are drept consecinţă pierderea de către acesta a dreptului de acoperire/ achitare de către Asigurător a cheltuielilor ulterioare pentru tratament și aflarea în instituția medicală în țara aflării temporare;
  • 19.4. să prezinte Asigurătorului documentele confirmative care atestă faptul survenirii cazului asigurat și achitării serviciilor respective, inclusiv corespondența dintre Asigurat și Compania de asistență, după caz. Toate documentele urmează a fi prezentate cu traducere în limbă de stat.

MODUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ A INDEMNIZAȚIEI DE ASIGURARE

 • 20. În cazul adresării Asiguratului către Compania de asistență, Asigurătorul va decide stabilirea indemnizației de asigurare în baza documentelor medicale, invoice și a facturilor prezentate de către Compania de asistență, în limita sumei asigurate conform prezentului Contract, cu condiția că au fost prestate garanții financiare în acest sens.
 • 21. În cazul suportării de către Asigurat din cont propriu a cheltuielilor aferente asistenței medicale, pentru plata indemnizației de asigurare, acesta urmează, timp de 30 zile lucrătoare de la întoarcerea în ţară, să prezinte Asigurătorului cerere în formă scrisă după modelul stabilit, la care se anexează:
  • 21.1. contractul de asigurare (poliţa) în original și dovada achitării primei de asigurare;
  • 21.2. acte de identitate ale Asiguratului, Beneficiarului asigurări și documente confirmative privind dovada trecerii hotarelor;
  • 21.3. originalele actelor, extraselor medicale, care confirmă adresarea Asiguratului la instituția medicală, executate pe foaia de antet a instituției cu indicarea denumirii, adresei, contactelor cu semnăturile și sigiliile corespunzătoare, cu indicarea numelui prenumelui pacientului, diagnosticului, data adresării, durata tratamentului, investigațiile de laborator efectuate conform prescripțiilor medicului și indicațiile de tratament; originalul testului Sars-Cov-2, după caz; în caz de tratament stomatologic, în actul emis de medic urmează să fie indicată descrierea dinţilor bolnavi şi tratamentul efectuat;
  • 21.4. originalul facturii și altor documente aferente achiziționării serviciilor medicale, inclusiv cele pentru produsele farmaceutice; recete pentru medicamentele prescrise, după caz;
  • 21.5. actele care confirmă cheltuielile pentru transportarea medicală a Asiguratului în ţara cu domiciliu permanent pentru prelungirea tratamentului (facturi de cheltuieli, documente de călătorie, concluzii medicale referitor la maladie şi posibilitatea transportării Asiguratului), după caz;
  • 21.6. actele care confirmă cheltuielile pentru repatrierea corpului neînsufleţit al Asiguratului (facturi de cheltuieli cu descifrarea serviciilor acordate, confirmarea achitării serviciilor, certificatul de deces, documentele care să ateste cauza, locul decesului şi concluziile medicale referitor la cauza decesului Asiguratului), după caz;
  • 21.7. documentul ce atestă calitatea de Beneficiar al asigurării sau actul ce confirmă dreptul la moştenire, după caz;
  • 21.8. proces-verbal sau un document similar privind circumstanțele survenirii accidentului rutier soldat cu leziuni corporale sau decesul Asiguratului, după caz;
  • 21.9. alte acte relevante pentru soluționarea cererii de despăgubire despre circumstanțele producerii riscului asigurat și mărimea indemnizației de asigurare; rechizitele bancare ale Beneficiarului asigurării pentru efectuarea transferului indemnizației de asigurare. Toate actele trebuie să fie prezentate cu traducere în limba de stat. Cheltuielile pentru traducere vor fi suportate de Beneficiarul asigurării.
 • 22. În cazul în care Asiguratul de sine stătător s-a adresat la instituția medicală și a achitat costul serviciilor medicale, fără coordonarea prealabilă cu Compania de asistenţă, Asigurătorul la achitarea indemnizației de asigurare îşi rezervă dreptul să recalculeze costul serviciilor în baza nomenclatorului de prețuri a Companiei de asistență.
 • 23. În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea de la Asigurat a ultimului document, Asigurătorul decide asupra recunoașterii evenimentului drept caz asigurat sau asupra refuzului a plății indemnizației de asigurare. Plata indemnizației de asigurare se efectuează nu mai târziu de 7 zile lucrătoare din momentul adoptării deciziei privind stabilirea cuantumului indemnizației de asigurare. Dacă pentru confirmarea cazului asigurat este necesară examinarea suplimentară sau antrenarea terțelor persoane competente (autorități, experți, etc), Asigurătorul este în drept, cu înştiinţarea Asiguratului în forma scrisă, de a prelungi cu încă 30 de zile lucrătoare termenul stabilit pentru examinarea cererii de despăgubire.
 • 24. Dacă la momentul expirării contractului de asigurare revenirea Asiguratului din străinătate nu este posibilă din cauza unui risc asigurat survenit în perioada de valabilitate a contractului și confirmat de un act medical corespunzător, obligațiile Asigurătorului se mențin maxim 21 de zile după data expirării contractului de asigurare, dar nu mai mult de limitele răspunderii stabilite conform contractului de asigurare.
 • 25. În cazul în care se constată că la producerea evenimentului asigurat, Asiguratul a prezentat acte/documente false ori ilegal modificate, sau a tăinuit circumstanțe importante pentru stabilirea cazului asigurat, Asigurătorul este în drept să refuze plata indemnizației de asigurare. Asigurătorul este în drept să respingă total sau parțial cererea de despăgubire pentru riscurile neasigurate și cheltuielile neacoperite prevăzute de contract, precum și în cazurile în care a fost încălcată obligația de informare la încheierea contractului, iar Asigurătorul nu ar fi încheiat contractul de asigurare dacă cunoștea acea informative și/sau la producerea riscului asigurat Asigurătorului i-au fost furnizate în mod intenționat informații, declarații și acte false sau i-au fost tăinuite circumstanțe relevante riscului asigurat.
 • 26. Asigurătorul are dreptul să înainteze acțiune de regres persoanei răspunzătoare de producerea accidentului soldat cu traumatismul Asiguratului.

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR. DISPOZIŢII FINALE

 • 27. În cazul unor eventuale litigii, părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul, sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
 • 28. Toate reclamațiile se prezintă Asigurătorului. Aceste urmează a fi redactate în scris, prin executarea textului reclamației la adresa de email a Societății sau cu depunerea fizică la adresa juridică a Asigurătorului. Pretenția și răspunsul la ea, trebuie să fie expediate prin poștă, prin intermediul unei scrisori recomandate sau telegrame cu înștiințare de înmânare. Termenul acordat pentru răspuns la pretenție și expedierea acestuia începe să curgă din momentul primirii scrisorii sau telegramei respective. Partea căreia îi este înaintată pretenția, are obligația, în timp de 30 zile, să răspundă la cerințele înaintate.
 • 29. Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa prin Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația ”AITA”, în conformitate cu Regulamentul și Regulile de procedură ale Curții. Tribunalul arbitral va fi compus din trei arbitri, numiți câte unul de fiecare parte fără acordul celeilalte părți și un președinte ales de cei doi arbitri. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legislației Republicii Moldova. Completul de arbitri va pronunța hotărârea în termen de 6 (șase) luni.
 • 30. Prezentul Contract este întocmit în limba română, în două exemplare identice, având aceeaşi forţă juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. În relaţiile ce nu sunt reglementate de prezentul Contract, părţile se vor conduce de prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și Condiţiile de asigurare. În cazul apariţiei unor divergenţe între prevederile Condiţiilor de asigurare şi dispozițiile prezentului contract, se vor aplica prevederile contractului de asigurare.
 • 31. Prin semnarea prezentului Contract Contractantul confirmă faptul că a făcut cunoștință și a primit un exemplar al Condițiilor de asigurare. Anexe la prezentul Contract de asigurare și parte integrantă a acestuia sunt cererea de asigurare, polița de asigurare și Condițiile de asigurare.
 • 32. Contractantul exprimă consimţământul că datele cu caracter personal indicate în prezentul Contract pot fi prelucrate în corespundere cu prevederile legislației privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul instrumentării dosarului de daune.